Label archieven: Wmo

Feed abonnement
Hoe verhoudt het recent gewijzigde Uitvoeringsbesluit Wmo zich tot het kartelverbod?

Hoe verhoudt het recent gewijzigde Uitvoeringsbesluit Wmo zich tot het kartelverbod?

In zijn weblogartikel Verplichting reële prijzen vast te stellen voor Wmo heeft mijn vakgroepgenoot Joris Bax gesignaleerd dat gemeenten op grond van het (gewijzigde) Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  verplicht zijn om reële tarieven te betalen in het kader van Wmo-aanbestedingen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in overleg met potentiële inschrijvers ... Lees meer »

WMO-aanbesteding: keuzevrijheid ZIN of PGB

WMO-aanbesteding: keuzevrijheid ZIN of PGB

De Groningse kort gedingrechter heeft onlangs overwogen dat gemeenten de burger niet mogen beperken in hun keuze voor zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB). De rechter oordeelde daarom dat een gemeentelijke aanbesteding van ZIN onrechtmatig was. De gemeenten hadden namelijk zodanige PGB-voorwaarden gesteld, waardoor eerder ZIN in plaats ... Lees meer »

Centrale Raad van Beroep oordeelt over weigeringsgronden persoonsgebonden budget (Wmo)

Centrale Raad van Beroep oordeelt over weigeringsgronden persoonsgebonden budget (Wmo)

Op 30 april 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld over de vraag of een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke ondersteuning geweigerd kan worden vanwege de schuldenlast van de aanvrager. Achtergrond Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen burgers aanspraak maken op een individuele voorziening voor ... Lees meer »

Transitiebureau Wmo publiceert drie nieuwe informatiekaarten

Transitiebureau Wmo publiceert drie nieuwe informatiekaarten

Om gemeenten en (zorg)aanbieders te ondersteunen bij de decentralisatie van thans in de  Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) geregelde zorg naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontwikkelt het TransitieBureau Wmo handreikingen en informatiekaarten. Op 28 april 2014 heeft Transitiebureau Wmo drie nieuwe informatiekaarten gepubliceerd met betrekking tot de inkoop van ... Lees meer »

Naar boven scrollen