Label archieven: Wmcz

Feed abonnement
Wetsvoorstel Wmcz (6, slot): ontbinding cliëntenraden

Wetsvoorstel Wmcz (6, slot): ontbinding cliëntenraden

In uitzonderlijke gevallen heeft de zorgaanbieder de mogelijkheid om een cliëntenraad te ontbinden als die cliëntenraad disfunctioneert (vgl. HR 6 april 2001, NJ 2001 / 325; Rb. Overijssel 14 juni 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1176). Het wetsvoorstel codificeert deze tot op heden slechts jurisprudentieel verankerde mogelijkheid, die ook nagenoeg nooit in samenwerkingsovereenkomsten wordt ... Lees meer »

Wetsvoorstel Wmcz (4): medezeggenschapsregeling en advies- en instemmingsrechten

Wetsvoorstel Wmcz (4): medezeggenschapsregeling en advies- en instemmingsrechten

In de vorige bijdrage heb ik stilgestaan bij de vraag wie in de nieuwe wet wanneer een formele cliëntenraad in moet richten. Medezeggenschapsregeling Als deze vraag is beantwoord, dient de instelling in kwestie in overleg met de betreffende cliëntenra(a)d(en) een zogenaamde ‘medezeggenschapsregeling’ op te stellen. Als er (nog) geen cliëntenraad ... Lees meer »

Wetsvoorstel Wmcz (1): Advies Raad van State

Wetsvoorstel Wmcz (1): Advies Raad van State

  Het is zo ver: het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is vlak voor de jaarwisseling bij de Tweede Kamer ingediend. In een serie korte artikelen zal ik dit wetsvoorstel bespreken. Vandaag de aftrap: het inmiddels gepubliceerde Advies van de Raad van State van 14 ... Lees meer »

Hoge Raad velt principieel oordeel over instellingsbegrip Wmcz

Hoge Raad velt principieel oordeel over instellingsbegrip Wmcz

De discussie is zo oud als de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zelf: op welk(e) niveau(s) moet een zorgaanbieder binnen zijn organisatie formele cliëntenraden instellen? De wettekst heeft een duidelijke opzet, die primair aansluiting zoekt bij het instellingsbegrip uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), en die daarnaast nog enkele (betrekkelijk ... Lees meer »

Wmcz-consultatie van start: een eerste afdronk

Wmcz-consultatie van start: een eerste afdronk

Het is zover. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is eindelijk ter internetconsultatie aangeboden. Eerste afdronk? Een sympathiek, maar onvoldragen compromis tussen een aantal moeilijk verenigbare uitgangspunten: vertrouwen versus wantrouwen, deformalisering versus formalisering, resultaatsverplichtingen versus wettelijke rechten, en de vooronderstelling van gelijkheid versus het streven naar ... Lees meer »

De wijziging van de Wmcz komt dichterbij

De wijziging van de Wmcz komt dichterbij

Het is al langere tijd bekend dat de regering plannen heeft om de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) aan te scherpen. Wij hebben over dit voornemen op onze kennispagina al eerder de nodige kritische noten gekraakt. Inmiddels zijn we weer een motie, een onderzoeksrapport en een reactie van de minister ... Lees meer »

Boodschap onderzoeksbureau: geen verdere formalisering en juridisering cliëntmedezeggenschap

Boodschap onderzoeksbureau: geen verdere formalisering en juridisering cliëntmedezeggenschap

Een opvallend verfrissend geluid bereikte onlangs de arena waarbinnen het politieke debat over cliëntmedezeggenschap zich afspeelt. Wat was namelijk de boodschap? Het democratiseringsideaal en het daaruit voortvloeiende streven naar versterking van formele rechten van cliëntenraden is achterhaald en schiet zijn doel voorbij. Gestreefd zou vooral moeten worden naar maatwerk en ... Lees meer »

LSR geeft Tweede Kamer advies over medezeggenschap

LSR geeft Tweede Kamer advies over medezeggenschap

Op 19 maart jl. zou in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Governance in de Zorg plaatsvinden. Het overleg is verplaatst naar 29 april aanstaande, maar dat heeft het Landelijk Steunpunt Cliëntmedezeggenschap (LSR) er niet van weerhouden om de Vaste Commissie voor VWS alvast een aantal aandachtspunten (http://www.dzw.gr/ac165) te doen ... Lees meer »

Moet cliëntmedezeggenschap op instellingsniveau ook op het niveau van de instelling worden georganiseerd?

Moet cliëntmedezeggenschap op instellingsniveau ook op het niveau van de instelling worden georganiseerd?

Een opvallend bericht bereikte enkele dagen geleden de in cliëntmedezeggenschap geïnteresseerde lezer: De Zuidoost-Brabantse Zorgaanbieder De Zorgboog heeft besloten om de cliëntmedezeggenschap op organisatieniveau weg te halen bij de (centrale) cliëntenraad en te situeren bij de ledenorganisatie (Zorgboogextra). Een representatieve ledenraad zal binnen De Zorgboog in de toekomst op het ... Lees meer »

Naar boven scrollen