Label archieven: tuchtrecht

Feed abonnement
Een tuchtklacht, en nu?

Een tuchtklacht, en nu?

Als zorgverlener hoopt u er nooit mee te maken te krijgen. Toch kan het ineens gebeuren: er is een tuchtklacht tegen u ingediend. U komt vervolgens in de juridische mallemolen terecht van een procedure bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Begrijpelijkerwijs zal dit vaak een grote impact op uw gemoedsrust ... Lees meer »

Bekennen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: wat levert het je op?

Bekennen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: wat levert het je op?

Als het Tuchtcollege een klacht gegrond verklaart, legt het een maatregel op aan de aangeklaagde beroepsbeoefenaar. Er zes zijn soorten maatregelen. In volgorde van licht naar zwaar zijn dit: (1) waarschuwing, (2) berisping, (3) geldboete, (4) schorsing van de inschrijving in het BIG-register (eventueel voorwaardelijk), (5) gedeeltelijke ontzegging om het ... Lees meer »

Tuchtrechtelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen opleider en arts-assistent: nog steeds een glijdende schaal?

Tuchtrechtelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen opleider en arts-assistent: nog steeds een glijdende schaal?

In een recente uitspraak (30 juli 2014, GJ 2014/131) heeft het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam enig houvast geboden aan opleiders die zich afvragen in welke fase van de opleiding de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid precies (mede) op de arts-assistent komt te rusten. Wat was er gebeurd? Feiten Op een zekere middag arriveert een ... Lees meer »

Arts-assistent versus supervisor: in hoeverre mag de supervisor afgaan op mededelingen van de arts-assistent?

Arts-assistent versus supervisor: in hoeverre mag de supervisor afgaan op mededelingen van de arts-assistent?

Als patiënt word je in het ziekenhuis zelden direct gezien door een medisch specialist. Vaak spreekt de patiënt eerst met een AIOS (assistent in opleiding tot specialist) of een ANIOS (assistent niet in opleiding tot specialist), al dan niet ná een bezoek van een co-assistent. De AIOS of ANIOS koppelt ... Lees meer »

De zaak Ernst Jansen (Steur): een tuchtzaak met een juridisch staartje?

De zaak Ernst Jansen (Steur): een tuchtzaak met een juridisch staartje?

Onlangs deed het Regionaal Tuchtcollege Zwolle uitspraak in de tuchtzaak die namens vijf voormalige patiënten tegen ex-neuroloog Ernst Jansen (voorheen Jansen Steur) aanhangig was gemaakt; een zaak die niet alleen afschuw inboezemt, maar ook juridisch interessante vragen opwerpt.      Zoals verwacht heeft het Tuchtcollege Jansen het recht ontzegd om (wederom) ... Lees meer »

Naar boven scrollen