Label archieven: inzagerecht

Feed abonnement
Wetsvoorstel verruiming inzagerecht Inspectie in medische dossiers ingediend

Wetsvoorstel verruiming inzagerecht Inspectie in medische dossiers ingediend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 31 januari 2018 een wetsvoorstel ingediend waardoor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) vanuit haar toezichthoudende taak vaker inzage krijgt in medische dossiers en recepten zonder toestemming van de patiënt. (hierna: het Wetsvoorstel). Wanneer inzage wordt geweigerd kan de IGJ ... Lees meer »

Geen handhaving zonder belangenafweging

Geen handhaving zonder belangenafweging

Op 27 februari 2014 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) een interessante uitspraak gedaan (ECLI:NL:CBB:2014:97) waaruit blijkt dat een in beginsel rechtmatige bevoegdheidsuitoefening door een toezichthoudend orgaan slechts kan worden afgedwongen als aan deze uitoefening een (gemotiveerde) belangenafweging vooraf is gegaan. Wat was er precies gebeurd? De ... Lees meer »

Mag de IGZ inzage eisen in patiëntendossiers?

Mag de IGZ inzage eisen in patiëntendossiers?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is momenteel bezig met een onderzoek naar de overdracht van patiëntgegevens nadat patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen of zijn overgebracht van het ziekenhuis naar een verpleeg- of verzorgingshuis. In het kader van dit onderzoek wil de IGZ enkele honderden patiëntendossiers inzien, zo blijkt ... Lees meer »

Naar boven scrollen