Over ons

De gezondheidszorg is van oudsher één van de speerpunten van Dirkzwager. De sectie gezondheidszorg opereert landelijk. Onze advocaten van de sectie gezondheidszorg hebben kennis van de branche en veel affiniteit en jarenlange ervaring met alle sectoren in de zorg. Dirkzwager adviseert en procedeert in tal van kwesties waarmee zorginstellingen en zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk te maken krijgen, zoals:

 • Samenwerking medisch specialist, MSB en ziekenhuis
 • Bestuurlijke advisering zorginstellingen
 • Maatschapsconflicten en arbitrages
 • Financieel en bestuurlijk gezondheidsrecht
 • Ondernemings- en rechtspersonenrecht zorgsector
 • Governance vraagstukken in de zorgsector (bekijk onze brochure Governancecode Zorg 2017)
 • Fusie- en samenwerkingsverbanden in de zorgsector
 • Medezeggenschapsrecht (ondernemings- en cliëntenraden)
 • Financiering en bekostiging van zorginstellingen
 • Zorginkoop en zorgcontractering
 • Medische aansprakelijkheid en tuchtrecht
 • Geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg
 • Eerstelijns gezondheidszorg
 • Langdurige zorg
 • Jeugdzorg
 • Privacyrecht
 • Medisch strafrecht
 • Notariële dienstverlening voor de zorgsector
 • Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders
 • Extern toezicht in de zorg
 • Enquêterecht in de zorg

Vroegtijdig advies
Onze sectie gezondheidszorg heeft niet alleen een proces- maar ook een adviespraktijk. Door in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen kunnen veel problemen worden voorkomen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld van dienst zijn bij het opstellen van samenwerkingsovereenkom­sten, maatschapsovereenkomsten, zorgovereenkom­sten of bij de oprichting van joint ventures en de organisatie van cliëntenraden. Komt het toch tot een geschil, dan brengen wij uw juridische positie zo goed mogelijk in kaart. Vervolgens bespreken wij met u de (on)mogelijkheden van een eventuele juridische procedure. Ons uitgangspunt is dat een geschil bij voorkeur niet zou moeten leiden tot een juridische procedure.

Samenwerking met andere secties
Binnen Dirkzwager brengen wij de kennis van de diverse secties bijeen. Soms is een probleem dermate complex dat specialisten uit meerdere secties zich met een zaak of advies moeten bezighouden. Op onder andere het gebied van mededinging, aanbesteding, op het terrein van vastgoed of wanneer het gaat om intellectueel eigendom of aan ICT gelieerde problematiek, werken onze advocaten van de sectie gezondheidszorg nauw samen met specialisten uit andere secties.

Onbegrensd advies
Dirkzwager is aangesloten bij TELFA, een Europees samenwerkingsverband van (middel)grote, hooggekwalificeerde kantoren. Daardoor kunnen wij u ook in het buitenland van dienst zijn.

Dirkzwager zorgt dat u het weet
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van het gezondheidsrecht? Bezoek dan regematig deze site. Hier vindt u juridische berichten en actuele informatie over dit onderwerp.
Meer informatie over Dirkzwager advocaten & notarissen vindt u op: www.dirkzwager.nl

Naar boven scrollen