Onze mensen

Pieter BergkampPieter Bergkamp
vennoot
(024) 381 31 53
bergkamp@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

 • bestuurlijke advisering
 • samenwerking vrijgevestigd medisch specialist, MSB en ziekenhuis
 • maatschapsconflicten en arbitrages
 • ondersteuning bij financiële problematiek
Louis HouwenLouis Houwen
vennoot
(024) 381 31 28
houwen@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

 • governance en ondernemingsrechtelijk gezondheidsrecht
 • rechtspersonenrecht
 • governancevraagstukken
 • fusies en samenwerking
 • medezeggenschapsrecht (ondernemings- en cliëntenraden)
Koen MousKoen Mous
vennoot
(024) 381 31 08
mous@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

 • civielrechtelijk gezondheidsrecht
 • zorginkoop en zorgcontractering
 • medische aansprakelijkheid en tuchtrecht
 • contractuele samenwerkingsverbanden in de zorg
Luuk ArendsLuuk Arends
vennoot
(024) 381 31 28
arends@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

 • geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg
 • eerstelijns gezondheidszorg en transitie in de langdurige zorg en de jeugdzorg
 • privacyrecht
 • medisch strafrecht en tuchtrecht
 • toezichthouders in de zorg
 • bestuursrechtelijk gezondheidsrecht
Peter Jan HopmansPeter Jan Hopmans
Notaris
(024) 381 27 35
hopmans@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

 • notariële werkzaamheden voor de zorgsector
 • ondernemings- en rechtspersonenrecht
 • governancevraagstukken
Marieke van DongenMarieke van Dongen
senior advocaat
(024) 381 31 53
vandongen@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

 • ondernemings- en rechtspersonenrecht
 • governancevraagstukken
 • fusies en samenwerking
Lieske de JonghLieske de Jongh
advocaat
(024) 381 31 09
dejongh@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

 • bestuursrechtelijk gezondheidsrecht
 • bekostiging van zorginstellingen
 • geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg
 • eerstelijns gezondheidszorg
 • transitie in de langdurige zorg en de jeugdzorg
 • privacyrecht
 • toezichthouders in de zorg
Tom van MalssenTom van Malssen
advocaat
(024) 381 31 53
vanmalssen@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

 • bestuurlijke advisering
 • samenwerking vrijgevestigd
  medisch specialist, MSB en ziekenhuis
 • maatschapsconflicten en arbitrages
 • medezeggenschapsrecht (ondernemings- en cliëntenraden)
Marloes HulshofMarloes Hulshof
advocaat
(024) 381 31 35
hulshof@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

Fabian KeijzerFabian Keijzer
senior juridisch medewerker
(024) 381 31 28
keijzer@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

Lidewij BergsmaLidewij Bergsma
advocaat
(024) 381 31 36
bergsma@dirkzwager.nl

Aandachtsgebieden o.a.:

Naar boven scrollen