Artikelen met thema: Wlz

Feed abonnement<
Onredelijk korte termijn CZ Zorgkantoor om statuten aan te passen tijdens zorginkoopprocedure Wlz

Onredelijk korte termijn CZ Zorgkantoor om statuten aan te passen tijdens zorginkoopprocedure Wlz

Tijdens de zorginkoopprocedure voor de Wet langdurige zorg (Wlz) 2016 heeft CZ Zorgkantoor in haar zorginkoopdocument een aantal eisen gesteld aan de statuten van zorgaanbieders. Deze eisen zouden volgens CZ Zorgkantoor voortvloeien uit de Zorgbrede Governancecode 2010 (hierna: ZGC 2010) en dienden in de statuten van de zorgaanbieders opgenomen te ... Lees meer »

30 april 2015 – Symposium “ZORG RONDOM 2015”

30 april 2015 – Symposium “ZORG RONDOM 2015”

De AWBZ is niet meer. Vanaf 1 januari 2015 moeten instellingen voor gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en psychiatrie het doen met de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Door de wetswijzigingen zijn de gemeenten een belangrijke speler geworden in de langdurige zorg. Zij zijn verantwoordelijk voor ... Lees meer »

Interactieve bijeenkomst “Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Wet Langdurige Zorg: een aardverschuiving?”

Interactieve bijeenkomst “Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Wet Langdurige Zorg: een aardverschuiving?”

De Dirkzwager Academy organiseert jaarlijks de lezingenreeks Zorg & Recht over actuele gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Graag nodigen wij u uit voor een interactieve bijeenkomst over het onderwerp “Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Wet Langdurige Zorg: een aardverschuiving?” die mr. dr. Luuk Arends en mr. dr. drs. Lieske de Jongh (advocaten van ... Lees meer »

Naar boven scrollen