Artikelen met thema: Governance

Feed abonnement<
Nieuwe Woningwet en nieuwe Governancecode Woningcorporaties noodzaken tot aanpassing statuten en reglementen

Nieuwe Woningwet en nieuwe Governancecode Woningcorporaties noodzaken tot aanpassing statuten en reglementen

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 1 juli jl. is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Herzieningswet’) in werking getreden. De Herzieningswet bevat onder meer een pakket aan maatregelen om de governancestructuur van woningcorporaties te verbeteren: Er is een regeling opgenomen over de benoeming van bestuurders, waaronder de onverenigbaarheid met andere ... Lees meer »

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 5 februari jl. is het conceptwetsvoorstel ‘bestuur en toezicht rechtspersonen’ op internet geplaatst voor de internetconsultatie.  Er kan tot 6 mei 2014 op het wetsvoorstel en de concept toelichting gereageerd worden, waarna de ingekomen reacties voor zover relevant zullen worden verwerkt hetgeen tot een wijziging van het wetsvoorstel kan ... Lees meer »

Verscherpte aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren

Verscherpte aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren

Op 12 november 2013 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin de aanpak van het kabinet ten aanzien van de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren wordt ontvouwd. De brief bevat vier invalshoeken om vanuit het aansprakelijkheidsrecht gewenst gedag van ... Lees meer »

Wijzigingsvoorstel voor winstuitkering in de zorg

Wijzigingsvoorstel voor winstuitkering in de zorg

Al ruim een jaar (sinds 9 februari 2012) is een wetsvoorstel aanhangig dat het mogelijk moet maken voor zorgaanbieders om winst uit te keren, met als doel private investeerders aan te trekken. Over dit wetsvoorstel is reeds eerder bericht, het betreffende artikel is op hier na te lezen. Met dit ... Lees meer »

Beheersmodel medisch specialisten

Beheersmodel medisch specialisten

Vanaf 2015 moet in de ziekenhuiswereld een systeem van volledige prestatiebekostiging gelden. Voor de jaren 2012-2014 zal een overgangsregeling gelden. Voor de medisch specialisten is die overgangsregeling vastgelegd in het zogenaamde ‘beheersmodel’. Op basis van dit beheersmodel zal in de komende jaren veel veranderen voor (vrijgevestigd) medisch specialisten. Bij hantering ... Lees meer »

Winstuitkering (onder voorwaarden) voor ziekenhuizen

Winstuitkering (onder voorwaarden) voor ziekenhuizen

Door Fabian Keijzer Sinds de stelselwijziging hebben zorgaanbieders meer vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen. Tegelijkertijd zijn ook hun risico’s toegenomen. Mede daardoor lijkt het voor zorginstellingen steeds moeilijker te worden om geld te lenen bij banken om zo in hun financieringsbehoeften te voorzien. Voor een aantal zorgaanbieders was het al mogelijk ... Lees meer »

Naar boven scrollen