Artikelen van Joris Bax

T: +31 (0)88 2424 100
E: bax@dirkzwager.nl


Joris Bax is sedert 1 augustus 2017 niet meer werkzaam bij Dirkzwager. Heeft u vragen of wilt u een advies neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie Overheid & vastgoed
Artikel Joris Bax in TenderNieuwsbrief – Aanbestedingen in de zorgsector

Artikel Joris Bax in TenderNieuwsbrief – Aanbestedingen in de zorgsector

Naar aanleiding van een update over een arrest van het Gerechtshof Den Bosch waarin het gerechtshof oordeelde dat CZ Zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst is, heeft Joris Bax een artikel over hetzelfde onderwerp geschreven voor de TenderNieuwsbrief. In het artikel wordt ingegaan op de mogelijke aanbestedingsplichten van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Lees meer »

NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

De NZa heeft door middel van de regeling “Transparantie zorginkoopproces Zvw” de zorginkoopprocedures door zorgverzekeraars (beperkt) gereguleerd. Kern van de regeling: zorgverzekeraars moeten transparant handelen. Vanwege de regeling zijn alle zorgverzekeraars in de zin van de Zorgverzekeringswet verplicht om (samengevat): uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid en de –procedure bekend ... Lees meer »

CZ zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst

CZ zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst

Het Gerechtshof Den Bosch heeft geoordeeld dat CZ Zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst is. Met haar recente arrest vernietigt het hof het vonnis van de voorzieningenrechter. Het hof komt tot dit oordeel omdat volgens haar de behoeften waarin CZ voorziet van commerciële aard zijn. Voorzien in behoeften van commerciële aard, of ... Lees meer »

Achmea geen aanbestedende dienst

Achmea geen aanbestedende dienst

Voor de tweede keer boog de Haagse voorzieningenrechter zich over de vraag of een zorgverzekeraar een aanbestedende dienst is. Geoordeeld wordt dat Achmea dat niet is. In tegenstelling tot het vonnis betreffende Menzis wordt nu –  ondanks dat over de vraag of zorgverzekeraars aanbestedende diensten thans nog een hoger beroepprocedure ... Lees meer »

Naar boven scrollen