Artikelen van Fabian Keijzer

T: +31 (0)24-381 31 29
E: keijzer@dirkzwager.nl


In 2007 begon Fabian Keijzer zijn loopbaan bij Dirkzwager als kandidaat-notaris. Een jaar later werd hij advocaat bij de sectie gezondheidsrecht, als naaste medewerker van prof. mr. L.G.H.J. Houwen. In de zomer van 2012 vertrok Fabian naar Montpellier (Frankrijk) om daar een jaar theologie te studeren, vervolgens werkte hij twee jaar als docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Sinds augustus 2015 is Fabian terug op de sectie gezondheidsrecht als senior juridisch medewerker. Hij publiceert regelmatig artikelen en annotaties in wetenschappelijke tijdschriften. In 2014 schreef hij samen met prof. M.L. Lennarts een preadvies voor de Vereeniging Handelsrecht.
Implementatie Governancecode Zorg 2017

Implementatie Governancecode Zorg 2017

Bent u al bezig met de implementatie van de Governancecode Zorg 2017? Veel bestuurders en raden van toezicht in de zorg zijn positief over de nieuwe governancecode. De nieuwe opzet met zeven principes spreekt aan, net als de verschuiving van organisatieregels naar aandacht voor waarden, gedrag en cultuur. Maar nu ... Lees meer »

16 maart a.s. Symposium Governancecode Zorg 2017

16 maart a.s. Symposium Governancecode Zorg 2017

Schrijf u in voor het Symposium Governancecode Zorg 2017! Op donderdagmiddag 16 maart 2017 maken wij u wegwijs in de nieuwe governancecode. Tijdens een boeiend programma met gezaghebbende sprekers krijgt u inzicht in de innovaties en uitdagingen die de Governancecode Zorg 2017 u als bestuurder of toezichthouder te bieden heeft. ... Lees meer »

Zorgvastgoed tussen publiek belang en privaat kapitaal

Zorgvastgoed tussen publiek belang en privaat kapitaal

Van wie is het ziekenhuisvermogen? Achter deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag ligt één van de ingewikkeldste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd verborgen. In alle politieke discussies van de afgelopen jaren is de bescherming van vermogen van zorginstellingen dat met publieke middelen is opgebouwd een terugkerend thema. Uit een recente brief van ... Lees meer »

Naar een nieuwe governancecode voor de zorg

Naar een nieuwe governancecode voor de zorg

Governance is een dynamisch begrip, ook in de zorg. De huidige Zorgbrede Governancecode dateert uit 2010. De Minister van VWS heeft op 16 februari 2016 de Tweede Kamer geschreven dat zij hoopt dat er voor de zomer een conceptversie van de nieuwe Zorgbrede Governancecode ligt. Wat kunnen we verwachten in ... Lees meer »

Naar boven scrollen