Agenda


14 februari - Lezing Zorg & Recht: Privacy en nieuwe (Europese) regelgeving

Op 1 juli 2017 treedt de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg in werking. Deze wet stelt onder meer regels over de elektronische uitwisseling van patiënteninformatie en het recht van patiënten op elektronische inzage in dossiers. Bovendien zal de Europese Verordening op 25 mei 2018 van kracht worden. Deze verordening komt in de ... Lees verder

16 maart - Bijeenkomst Eigenrisicodragerschap voor Zorginstellingen (i.s.m. Zicht)

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de Wet WIA of overweegt uw organisatie dat in 2017 te worden? Dan is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden die het eigenrisicodragerschap biedt en de regie zelf in handen te nemen. Weet uw organisatie die mogelijkheden te benutten en (meer) grip te krijgen op de ... Lees verder

16 maart - Symposium Governancecode Zorg 2017

Schrijf u in voor het Symposium Governancecode Zorg 2017! Op donderdagmiddag 16 maart 2017 maken wij u wegwijs in de nieuwe governancecode. Tijdens een boeiend programma met gezaghebbende sprekers krijgt u inzicht in de innovaties en uitdagingen die de Governancecode Zorg 2017 u als bestuurder of toezichthouder te bieden heeft. Sinds 1 januari is de ... Lees verder

11 april - Lezing Zorg & Recht: Samenwerkingsverbanden in het zorgvastgoed anno 2017

Veel zorginstellingen denken na over de vraag hoe zij met hun vastgoed om moeten gaan. In het verleden ging het meestal over uitbreiding en nieuwbouw maar in 2017 is er in veel gevallen sprake van verkoop, herontwikkeling of transformatie naar bijvoorbeeld zorgwoningen. Hiervoor zijn care-instellingen op zoek naar samenwerkingspartners, meestal woningcorporaties en beleggers. Maar zijn ... Lees verder

20 april - Dirkzwager Academy Mededingingsrecht voor ziekenhuizen

Het mededingingsrecht speelt in toenemende mate een rol bij het al dan niet doorgaan van samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen. De Dirkzwager Academy organiseert daarom op 20 april 2017 de cursus Mededingingsrecht voor ziekenhuizen, waarvoor wij u graag uitnodigen. Deze cursus biedt ziekenhuizen gedurende een dagdeel (op de sector toegespitste) gereedschappen waarmee voorgenomen samenwerkingsverbanden mededingingsproof gemaakt kunnen ... Lees verder

9 mei - Lezing Zorg & Recht: Recente ontwikkelingen zorginkoop

Koen Mous en Steef Verheijen gaan in op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de contractering tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar binnen het systeem van de Zorgverzekeringswet alsmede op de positie van de niet-gecontracteerde aanbieder. De inleiders zullen onder andere de volgende onderwerpen bespreken: de status van een inkoopdocument, onredelijke voorwaarden in inkoopdocumenten, de vraag ... Lees verder

30 mei - Lezing Zorg & Recht: Herstructurering van zorginstellingen

De laatste tijd verschijnen in de media regelmatig berichten over zorginstellingen die in financiële problemen verkeren. Vaak spelen bezuinigingen van de overheid daarbij een rol. Soms is een overname van zorgactiviteiten nodig om de financiële problemen het hoofd te bieden. Ook kan het nodig zijn om een samenwerking met een andere zorgaanbieder aan te gaan. ... Lees verder

22 juni - Lezing Zorg & Recht: Nieuwe verhoudingen in het ziekenhuis tussen RvB, MSB en medisch specialist

Deze lezing gaat over de nieuwe bestuurlijke verhoudingen binnen ziekenhuizen die zijn ontstaan als gevolg van de invoering van de integrale bekostigingsstructuurper 1 januari 2015. Wij zullen ingaan op governancevraagstukken, het machtsevenwicht en potentiële belangentegenstellingen. Ook het MSB in de rol van werkgever zal aan de orde komen. Tenslotte zal de problematiek van de disfunctionerende ... Lees verder

14 september - Lezing Zorg & Recht: Actualiteiten en knelpunten medezeggenschap

Deze cursus die door Louis Houwen en Tom van Malssen zal worden gegeven borduurt (licht) voort op een algemene cursus (2016) waarin vooral aandacht is besteed aan de bredere politieke ontwikkelingen en het wettelijke begrippenkader waarbinnen medezeggenschap in de zorg vorm dient te krijgen (Wmcz en WOR). Afgezien van de relevante actualiteiten – met name ... Lees verder

12 oktober - Lezing Zorg & Recht: Fricties in de jeugdhulp en de ggz

Inmiddels is de Jeugdwet twee jaar in werking. De verwachtingen van partijen komen lang niet altijd overeen en levert de nodige discussie op. Op dit moment is de bekostiging van de verleende jeugdhulp één van de belangrijkste discussiepunten. Gemeenten kopen onvoldoende jeugdhulp in en weigeren vervolgens de kosten te dragen voor de jeugdhulp die wel ... Lees verder

16 november - Lezing Zorg & Recht: Actualiteiten medische aansprakelijkheid

Tijdens een interactieve bijeenkomst behandelen Koen Mous en Steef Verheijen de recente ontwikkelingen op het gebied van de medische aansprakelijkheid. Zij gaan in op de recente jurisprudentie en zij zullen ook aandacht besteden aan de Wkkgz, de deelgeschilprocedure en andere praktische onderwerpen die van belang zijn bij de behandeling van medische aansprakelijkheidszaken. Wanneer & waar ... Lees verder

Naar boven scrollen