Agenda


14 september - Lezing Zorg & Recht: Actualiteiten en knelpunten medezeggenschap

Deze cursus borduurt (licht) voort op een algemene cursus (2016) waarin vooral aandacht is besteed aan de bredere politieke ontwikkelingen en het wettelijke begrippenkader waarbinnen medezeggenschap in de zorg vorm dient te krijgen (Wmcz en WOR). Afgezien van de relevante actualiteiten – met name het consultatievoorstel tot wijziging van de Wmcz -, ligt in deze ... Lees verder

27 september - Themamiddag Privacy in de zorg (i.s.m. Nederlands Compliance Instituut)

Er gebeurt een hoop op privacygebied in de zorg. Op 1 juli jl. is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) in werking getreden. Hier komt binnenkort nog een Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders bij. Per 25 mei 2018 zal bovendien de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing worden. Deze Europese verordening ... Lees verder

12 oktober - Lezing Zorg & Recht: Fricties in de jeugdhulp en de ggz

Inmiddels is de Jeugdwet twee jaar in werking. De verwachtingen van partijen komen lang niet altijd overeen en levert de nodige discussie op. Op dit moment is de bekostiging van de verleende jeugdhulp één van de belangrijkste discussiepunten. Gemeenten kopen onvoldoende jeugdhulp in en weigeren vervolgens de kosten te dragen voor de jeugdhulp die wel ... Lees verder

31 oktober - Masterclass Crisiscommunicatie: toezichthouder en media voor de deur (i.s.m. Van Dantzig Communicatiepartners)

Iedere zorgstelling kan te maken krijgen met toezichthouders. De bekendste voorbeelden zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vaak is het even schrikken als een toezichthouder plotseling op de stoep staat. Het is fijn om zo goed mogelijk op zo’n bezoek voorbereid te zijn. Zowel in ... Lees verder

16 november - Lezing Zorg & Recht: Actualiteiten medische aansprakelijkheid

Tijdens een interactieve bijeenkomst behandelt Koen Mous recente ontwikkelingen op het gebied van de medische aansprakelijkheid. Zij gaan in op de recente jurisprudentie en zij zullen ook aandacht besteden aan de Wkkgz, de deelgeschilprocedure en andere praktische onderwerpen die van belang zijn bij de behandeling van medische aansprakelijkheidszaken. Wanneer & waar Donderdag 16 november 2017 Concertgebouw ... Lees verder

Naar boven scrollen