Agenda


30 mei - Lezing Zorg & Recht: Herstructurering van zorginstellingen

De laatste tijd verschijnen in de media regelmatig berichten over zorginstellingen die in financiële problemen verkeren. Vaak spelen bezuinigingen van de overheid daarbij een rol. Soms is een overname van zorgactiviteiten nodig om de financiële problemen het hoofd te bieden. Ook kan het nodig zijn om een samenwerking met een andere zorgaanbieder aan te gaan. ... Lees verder

22 juni - Lezing Zorg & Recht: Nieuwe verhoudingen in het ziekenhuis tussen RvB, MSB en medisch specialist

Deze lezing gaat over de nieuwe bestuurlijke verhoudingen binnen ziekenhuizen die zijn ontstaan als gevolg van de invoering van de integrale bekostigingsstructuurper 1 januari 2015. Wij zullen ingaan op governancevraagstukken, het machtsevenwicht en potentiële belangentegenstellingen. Ook het MSB in de rol van werkgever zal aan de orde komen. Tenslotte zal de problematiek van de disfunctionerende ... Lees verder

14 september - Lezing Zorg & Recht: Actualiteiten en knelpunten medezeggenschap

Deze cursus die door Louis Houwen en Tom van Malssen zal worden gegeven borduurt (licht) voort op een algemene cursus (2016) waarin vooral aandacht is besteed aan de bredere politieke ontwikkelingen en het wettelijke begrippenkader waarbinnen medezeggenschap in de zorg vorm dient te krijgen (Wmcz en WOR). Afgezien van de relevante actualiteiten – met name ... Lees verder

12 oktober - Lezing Zorg & Recht: Fricties in de jeugdhulp en de ggz

Inmiddels is de Jeugdwet twee jaar in werking. De verwachtingen van partijen komen lang niet altijd overeen en levert de nodige discussie op. Op dit moment is de bekostiging van de verleende jeugdhulp één van de belangrijkste discussiepunten. Gemeenten kopen onvoldoende jeugdhulp in en weigeren vervolgens de kosten te dragen voor de jeugdhulp die wel ... Lees verder

16 november - Lezing Zorg & Recht: Actualiteiten medische aansprakelijkheid

Tijdens een interactieve bijeenkomst behandelen Koen Mous en Steef Verheijen de recente ontwikkelingen op het gebied van de medische aansprakelijkheid. Zij gaan in op de recente jurisprudentie en zij zullen ook aandacht besteden aan de Wkkgz, de deelgeschilprocedure en andere praktische onderwerpen die van belang zijn bij de behandeling van medische aansprakelijkheidszaken. Wanneer & waar ... Lees verder

Naar boven scrollen