Reminder: 14 november a.s. ~ gratis Discussiemiddag MES contracten in Spoorwegmuseum Utrecht

Reminder: 14 november a.s. ~ gratis Discussiemiddag MES contracten in Spoorwegmuseum Utrecht

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de gratis Discussiemiddag “Mijn ziekenhuis is helemaal klaar voor een MES contract (?)” (i.s.m. Koers Richtinggevend Management) op dinsdag 14 november a.s.

Graag brengen wij u deze bijeenkomst (nogmaals) onder de aandacht. Ook indien u in voorgaande jaren al eens bij een van onze bijeenkomsten inzake MES contracten bent geweest, is deze bijeenkomst interessant voor u, want deze bijeenkomst is zowel qua opzet als qua inhoud anders.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van voorgaande bijeenkomsten:
– één Keynote speaker: Mark van Houdenhoven (voorzitter RvB Maartenskliniek, bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg, Radboud Universiteit);
– verder geen presentaties maar juist interactiviteit: discussie en mogelijkheden tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen onder leiding van Royan van Velse (Voorzitter NEVI Zorg en hoofd inkoop Rijnstate Ziekenhuis);
– deelname van leveranciers zoals Philips, Toshiba en GE Healthcare;
– na afloop rondleiding voor belangstellenden door het Spoorwegmuseum.

Programma en praktische informatie vindt u hieronder. Aan deelname aan deze discussiemiddag zijn geen kosten verbonden. Schrijf u direct in via marketing@dirkzwager.nl. Graag tot ziens op 14 november!


De in het museum tentoongestelde treinen waren in hun tijd technologische hoogstandjes. Dezelfde geldt nu voor state of the art beeldvormende apparatuur, maar hoe zorgt u dat uw ziekenhuis de beschikking blijft houden over technologische state of the art systemen? Meer en meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen oriënteren zich op het sluiten van meerjarige samenwerkingen met technologiebedrijven in de vorm van Technology Partnerships en Managed Equipment Services (MES). Dit meestal vanuit de wens om op langere termijn te borgen dat het ziekenhuis tegen voorspelbare kosten gegarandeerd blijft van state of the art systemen en onderhoud daarvan.

Wat zijn de belangrijkste overwegingen om voor een dergelijk partnership te kiezen? Is uw ziekenhuis hier wel klaar voor? Wordt een ziekenhuis niet te afhankelijk van een leverancier? Hoe kan ik een dergelijk partnership goed evalueren (bijvoorbeeld via de key performance indicators van COCIR)? Wilt u ook in gesprek met leveranciers die dit type contracten aanbieden?

Graag nodigen wij u uit om in de inspirerende omgeving van het Spoorwegmuseum mee te praten en mee te discussiëren met uw collega-bestuurder, de leveranciers en andere experts over deze en nog meer vragen rondom Technology Partnerships en MES-contracten.

Wanneer en waar?
Dinsdag 14 november 2017
Ontvangst: 13.00 uur
Einde discussiemiddag: 17.00 uur
Aansluitend borrel en rondleiding door het museum met een gids

Het Spoorwegmuseum Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht

Voor wie?
Doelgroep: leden van de raad van bestuur en raad van toezicht van ziekenhuizen en klinieken, managers radiologie, radiologen, cardiologen, hoofden inkoop/financiën/investeringen/IT, klinisch fysici. Uiteraard staat het u vrij deze uitnodiging onder de aandacht te brengen van andere geïnteresseerden in uw organisatie of omgeving.

Programma

1. Welkomstwoord + schets achtergronden
Ernst-Jan van de Pas (Dirkzwager tech-advocaat, gastheer)

2. Introductie in MES
Mark van Houdenhoven (voorzitter RvB Maartenskliniek, bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg, Radboud Universiteit)
•             Is de RvB klaar voor een MES-contract?
•             In hoeverre zijn huidige MES-contracten echt MES?
•             Overzicht COCIR-beoordelingssystematiek MES-contracten
Deze punten zijn o.a. input voor de stellingen c.q. vragen tijdens de expertdiscussie

3. Discussie
onder leiding van Royan van Velse (voorzitter NEVI, hoofd inkoop Rijnstate)
Vorm is een DWDD-achtige opzet van de gedachtenwisseling: Per stelling eerst discussie met expertpanel aan een centrale tafel (10-15 min.), daarna verbreding van discussie naar de zaal.

Expertpanel:
•             Ernst-Jan van de Pas, Dirkzwager tech-advocaat, gastheer;
•             Peter Koers, Koers Richtinggevend Management, MES-consultant, gastheer;
•             Ben ten Voorde, Tergooi Ziekenhuis, klinisch fysicus, manager Klinische Fysica en Medische Technologie;
•             Paul Sloot, GE Healthcare, executive Enterprise Clients-chief Public Private Partnerships;
•             Arjon Hoekstra, Philips Health Systems, director Solutions & Partnerships;
•             Lo Wuite, Toshiba Medical Systems, general manager Managed Equipment Services.

De leverancier-vertegenwoordigers zijn binnen hun organisatie verantwoordelijk voor MES-contracten.

Discussie aan de hand van enkele van de volgende stellingen en vragen:
•             RvB’s zijn onvoldoende bekend met (on)mogelijkheden van MES/TP?
•             Wat zijn de belangrijkste overwegingen bij MES en welke zouden dat moeten zijn?
•             In hoeverre zijn huidige contracten daadwerkelijk MES? Welke (tussen)vormen worden er op het moment gehanteerd?
•             Welke aspecten zouden in MES 2.0 een rol moeten gaan spelen? (Bijvoorbeeld Healthcare Value Pricing, verbreding buiten beeldvorming, outsourcing complete afdeling radiologie, samenwerking ziekenhuizen)
•             Een ziekenhuis wordt door MES/TP te afhankelijk van één tech-leverancier? (MES-contracten worden ook wel technology partnerships genoemd. In hoeverre is er sprake van gelijkwaardigheid tussen de partners? En wat als leveranciers ook vastgoed financieren c.q. ter beschikking stellen?)
•             De KPI’s van COCIR moeten een rol spelen bij de evaluatie van lopende of nieuwe MES-contracten
•             Gezien al het besprokene, waar moeten startende ziekenhuizen wel/geen rekening mee houden
Het inbrengen van een stelling vanuit de zaal is eveneens mogelijk.

4. Aansluitend borrel en rondleiding door het Spoorwegmuseum met een gids

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. MES. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
Naar boven scrollen