9 oktober 2017 ~ Expertmeeting Datalekken & privacywetgeving (i.s.m. Isatis Cyber Security)

9 oktober 2017 ~ Expertmeeting Datalekken & privacywetgeving (i.s.m. Isatis Cyber Security)

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe Europese privacywetgeving, aangenomen. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens met ingang van 25 mei 2018 en regelt de omgang met persoonsgegevens. Deze verordening is daarmee voor zorginstellingen zeer relevant: zorginstellingen werken immers dagelijks met gevoelige persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van persoonsgegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en andere gegevens die iets zeggen over de gezondheid van patiënten en cliënten. Over minder dan een jaar moet ook uw instelling aan deze nieuwe wetgeving voldoen.

In samenwerking met Isatis Cyber Security organiseren wij op maandag 9 oktober 2017 van 14.00 tot 17.00 uur een expertmeeting over datalekken en de wetgeving rondom privacy – en hoe hier in de praktijk mee om te gaan. De expertmeeting is primair bedoeld voor de medewerkers van zorginstellingen die zich bezig houden met het privacy- en securitybeleid. Medewerkers met een juridische functie of ICT medewerkers en in het bijzonder de Chief Information Security Officer of Functionaris voor de gegevensbescherming zijn van harte uitgenodigd.

Luuk Arends van Dirkzwager neemt u mee in de nieuwe privacyverordening. Hij gaat in op de soms complexe verhouding tussen deze verordening en de diverse wetten waarmee zorginstellingen bij het gebruik van persoonsgegevens te maken hebben, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de nieuwe wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Ook zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop met persoonsgegevens moet worden omgegaan, het delen van medische gegevens met derde partijen en wat er qua beveiliging moet worden geregeld.

Aan de hand van een casus zal worden besproken welke concrete stappen zorginstellingen kunnen nemen om aan de privacyverordening te voldoen. We hebben gekozen voor een praktische insteek, waarbij naast de juridische aspecten ook de technische aspecten belicht zullen worden. Centraal staat daarbij de vraag hoe verplichtingen uit de verordening kunnen worden vertaald in concrete acties voor de organisatie zoals het opzetten van het verplichte verwerkingsregister en het risico gebaseerd opzetten van een Privacy Impact Assessment.

Uiteraard is er aan het einde van de meeting ruimte voor vragen en discussie. Om de meeting voor u(w zorginstelling) zo waardevol mogelijk te laten zijn, is de sessie interactief. Er is een theoretisch gedeelte, en daarnaast een praktijkgerichte opdracht om de kennis direct toe te passen.

Praktische informatie

Programma
13.45 uur Ontvangst
14.00 uur Impact van AVG op zorginstellingen
15.00 uur Gegevensbescherming binnen en buiten de organisatie
15.30 uur Pauze
15.45 uur Uitleg casus en implementatiemethodiek
16.00 uur Workshop: Invullen register verwerkingen en uitwerken maatregelen
17.00 uur Afsluiting en netwerkborrel – gelegenheid om na te praten met vakgenoten

Sprekers
Luuk Arends (Advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen)
Marc Hagemeijer (Security Officer Isatis Cyber Security)
Jasper Hammink (Security en Privacy Consultant bij Isatis Cyber Security)

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats bij Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent, Hertog Eduardplein 4 te 6663 AN Nijmegen.

Geen kosten
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl) o.v.v. Expertmeeting 9 oktober. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Graag tot ziens op 9 oktober a.s.!

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
Naar boven scrollen