27 september 2017 ~ Themamiddag Privacy in de zorg (i.s.m. Nederlands Compliance Instituut)

27 september 2017 ~ Themamiddag Privacy in de zorg (i.s.m. Nederlands Compliance Instituut)

Er gebeurt een hoop op privacygebied in de zorg. Op 1 juli jl. is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) in werking getreden. Hier komt binnenkort nog een Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders bij. Per 25 mei 2018 zal bovendien de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing worden. Deze Europese verordening komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de zorg ? Wat moet u allemaal gaan veranderen? Welke tips zijn er om zo snel mogelijk aan de nieuwe regelgeving te voldoen? Op de themamiddag Privacy in de zorg, georganiseerd door het Nederlands Compliance Instituut (in samenwerking met Dirkzwager advocaten & notarissen) wordt u hierover bijgepraat. Ook de autoriteit persoonsgegevens doet mee aan deze themamiddag.

Programma woensdag 27 september 2017
13.00 – 13.25 uur             Ontvangst
13.25 – 13.30 uur             Welkomstwoord
13.30 – 14.15 uur             Luuk Arends, Dirkzwager advocaten & notarissenAlgemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz)
14.15 – 14.25 uur             Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.25 – 15.10 uur             Laura Ghirlanda, Autoriteit Persoonsgegevens: Verwerken van persoonsgegevens in de zorg, profilering Meldplicht datalekken; de stand van zaken tot nu toe, leermomenten, toekomst
15.10 – 15.20 uur             Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.20 – 15.50 uur             Pauze
15.50 – 16.35 uur             Ed Koevoets, Bravis ZiekenhuisFunctionaris gegevensbescherming in de praktijk
16.35 – 16.45 uur             Gelegenheid tot het stellen van vragen
16.45 – 17.00 uur             Afsluiting met aansluitend een borrel

Voor wie
De Themamiddag is bestemd voor medewerkers die nauw betrokken zijn bij privacy en gegevensbescherming binnen zorginstellingen, zoals privacy officers, functionarissen gegevensbescherming, compliance officers en medewerkers juridische diensten.

Locatie
NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Meer informatie, kosten en aanmelden
Voor alle informatie over de Themamiddag, de hieraan verbonden kosten en de wijze van inschrijving, zie de website van het Nederlands Compliance Instituut. Tevens kunt zich wenden tot Sharon Karsten via 088 99 88 100 of karsten@compliance-instituut.nl. Wij kijken uit naar uw deelname.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
Naar boven scrollen