Hoog marktaandeel, toch geen probleem

Hoog marktaandeel, toch geen probleem

Op 8 juni 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar goedkeuringsbesluit over de voorgenomen fusie van Stichting Certe Medische Diagnostiek (Certe) en Stichting Izore (Izore) gepubliceerd. Het besluit is van praktijkbelang omdat de ACM goedkeuring geeft ondanks een hoog gezamenlijk marktaandeel op het gebied van medisch microbiologisch laboratoriumdiagnostiek (MML) ten behoeve van de tweedelijnszorg (ziekenhuiszorg).

Het besluit

De ACM maakt onderscheid tussen twee verschillende markten. Een landelijke markt voor MML ten behoeve van de eerstelijn en care-sector, en een markt voor MML ten behoeve van de tweedelijn die het werkgebied van Certe en Izore omvat. Het zijn verschillende markten omdat MML voor de eerstelijn en care-sector eenvoudige gevallen betreft, veelal uitsluitingsdiagnostiek terwijl het bij MML voor de tweedelijn gaat om complexere en spoedeisende gevallen in het ziekenhuis.

In de regel verbiedt de ACM fusies als daardoor een economische machtspositie tot stand komt. Daardoor kan namelijk de concurrentie worden beperkt. op het gebied van MML voor de eerstelijn en care-sector zijn alleen al vanwege het verwaarloosbare marktaandeel van Certe en Izore geen problemen te verwachten.

Het oordeel van de ACM over MML ten behoeve van de tweedelijn is daarentegen wel interessant: door de fusie ontstaat voor (het gefuseerde Izore en Certe) wel een hoog marktaandeel, maar dat leidt niet tot concurrentieproblemen. De ACM geeft daarom groen licht voor de concentratie. Er zijn volgens de ACM vier redenen voor het ontbreken van concurrentiebezwaren tegen de voorgenomen fusie:

 • Hoewel Izore en Cert actief zijn in hetzelfde werkgebied, oefenen zij – ook voor de fusie – beperkte concurrentiedruk op elkaar uit; het feit dat deze wegvalt door de fusie heeft aldus maar een beperkte invloed op de markt.
 • Ondanks het feit dat concurrenten over een laag marktaandeel beschikken (de resterende 30 – 40% van de markt), blijven er na de voorgenomen fusie ruim voldoende alternatieven (met voldoende capaciteit) over om concurrentie te waarborgen.
 • Er gaat potentie concurrentiedruk uit van ziekenhuizen die MML thans uitbesteden aan Izore en Certe. Als Izore en Certe hun prijzen na de fusie zouden verhogen, kunnen ziekenhuizen MML (opnieuw) zelf gaan uitvoeren (inbesteden/insourcen)
 • Toetredingsdrempels zij relatief laag waardoor aanbieders van MML in andere delen van Nederland zouden kunnen toetreden bij een prijsverhoging van (het gefuseerde) Certe en Izore.

Praktijklessen

Het goedkeuringsbesluit maakt eens te meer duidelijk dat bij een voorgenomen fusie of samenwerking een goede voorbereiding het halve werk is. Het is raadzaam dat partijen er in de aanloop naar de fusiemelding of samenwerking rekening mee houden hoe de concurrentiesituatie er zonder de fusie of samenwerking had uitgezien.

Een hoog marktaandeel leidt namelijk niet per se tot een rood licht bij de ACM. Weliswaar is de vergroting van het (gezamenlijk) marktaandeel een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling, maar het is zeker niet het enige. Eerder gaf de ACM bijvoorbeeld al groen licht voor fusies die leidden tot een hoog marktaandeel omdat:

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
Naar boven scrollen