29 september a.s. Seminar Mededinging in de zorg

29 september a.s. Seminar Mededinging in de zorg

Op donderdag 29 september a.s. organiseert Dirkzwager advocaten & notarissen een kosteloos seminar voor allen die geïnteresseerd zijn in de actuele ontwikkelingen van het mededingingsrecht in de zorg, inclusief de recente jurisprudentie en beslissingenpraktijk van toezichthouders.

Zorgaanbieders hebben behoefte aan samenwerking om hun zorgaanbod te verbeteren en/of goedkoper te maken. In veel gevallen wordt die samenwerking door de overheid actief gestimuleerd. Op landelijk niveau kan daarbij worden gedacht aan de specialisatieafspraken tussen ziekenhuizen. Regionaal springt samenwerking om (intramurale) capaciteit af te bouwen in het oog.

Met samenwerkingsinitiatieven betreden zorgaanbieders het domein van het mededingingsrecht. Zeker gelet op de actieve rol van de overheid in de zorgsector kan bij samenwerking een spanningsveld ontstaan tussen de verschillende publieke belangen (kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg enerzijds en concurrentie anderzijds). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de afgelopen tijd diverse richtsnoeren bekendgemaakt over de wijze waarop zij de mededingingsregels in de zorg interpreteert.

Voor zorginstellingen blijft de inschatting echter moeilijk: Wanneer is (al dan niet door de overheid gestimuleerde) samenwerking een ontoelaatbaar kartel? Wanneer moet fusie of overname bij de ACM of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden gemeld? Welke informatie mogen concurrerende zorgaanbieders wel of niet met elkaar uitwisselen?

Inhoud van het seminar
De advocaten van Dirkzwager zijn op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en de beslissingenpraktijk van toezichthouders. Zij behandelen de belangrijke uitspraken en besluiten vanuit een ruime ervaring met (wijzigingen in) de zorgbranche. Met u wordt vooruitgeblikt naar wat 2016 en 2017 verder gaan brengen op mededingingsrechtelijk gebied. U wordt daarnaast uitgenodigd om voorafgaande aan het seminar zelf vragen en onderwerpen in te zenden, die tijdens het seminar kunnen worden behandeld.

Voor wie interessant?
Het seminar is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in actuele ontwikkelingen van het mededingingsrecht in de zorg. Het is met name geschikt voor juristen, inkopers en verkopers van zorgaanbieders en organisatieadviseurs.

Ervaren specialisten aan het woord
Het seminar wordt verzorgd door drie ervaren mededingingsadvocaten van Dirkzwager: Tony van Wijk, Sjaak van der Heul en Frank Cornelissen. Zij adviseren en procederen voor vele zorgaanbieders, ondernemingen en overheden. Deze cliënten staan zij ook bij in gerechtelijke procedures.

Wanneer & waar
Donderdag 29 september 2016
Locatie: Dirkzwager advocaten & notarissen
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Programma
14.15 uur Ontvangst
14.45 uur Deel 1 seminar
15.30 uur Pauze
15.45 uur Deel 2 seminar
16.30 uur Afsluiting en borrel

Meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Sjaak van der Heul (024 – 381 31 27 / vanderheul@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen die u graag vóór of tijdens het seminar behandeld zou willen zien of waarop u graag de aandacht vestigt, kunt u nu al sturen naar vanderheul@dirkzwager.nl.

Kosten
Aan het seminar zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Mededinging in de zorg.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
Naar boven scrollen