Niet-gecontracteerde zorg bij naturapolis vanaf 2015 niet meer vergoed

Niet-gecontracteerde zorg bij naturapolis vanaf 2015 niet meer vergoed

Vanaf 2015 hoeven zorgverzekeraars in geval van een naturapolis geen zorg meer te vergoeden van zorgaanbieders waarmee zij geen contract hebben gesloten. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bereikte hierover gisteren (5 juni 2014) een akkoord met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Dat staat vanochtend in diverse media.

Daarmee lijkt een langverwachte, maar fel bekritiseerde wens van Schippers in vervulling te gaan om zorgverzekeraars de vrijheid te geven om te bepalen of zij niet-gecontracteerde zorg willen vergoeden. Schippers pleit al geruime tijd voor afschaffing van het zogenaamde ‘hinderpaalcriterium’ uit artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Op grond van dit hinderpaalcriterium én uitspraken van diverse rechters zijn zorgverzekeraars op dit moment nog gehouden om ook (ongeveer) 80% te vergoeden van niet-gecontracteerde zorg. Concreet betekent dit dat verzekerden met een naturapolis nu nog een groot deel van hun zorg vergoed krijgen als zij zich wenden tot een andere dan de door hun zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder.

Aan die situatie lijkt nu per 2015 een einde te komen. Verzekerden die zelf willen blijven kiezen naar welke zorgaanbieder zij gaan, zullen voor een (duurdere) restitutiepolis moeten kiezen. Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde namelijk recht op vergoeding van de zorg van een zorgaanbieder naar keuze. Naturapolissen komen er waarschijnlijk in verschillende soorten en maten. Bij de goedkopere naturapolissen zal de verzekerde maar een beperkte keus hebben, terwijl bij duurdere naturapolissen meer zorgaanbieders gecontracteerd zullen zijn.

Overigens valt de huisartsenzorg buiten het bereik van het akkoord. Iedere Nederlander kan zich dus blijven wenden tot een huisarts naar keuze. Naar alle waarschijnlijkheid, zo valt te lezen in de media, gaat dit ook gelden voor thuisverpleging, apothekers en fysiotherapie.

Het akkoord met D66, ChristenUnie en SGP is voor Minister Schippers een belangrijke stap op weg naar aanpassing van artikel 13 Zvw. Zij lijkt zich met de steun van deze partijen verzekerd te hebben van genoeg stemmen in de Eerste Kamer (38 van de 75 zetels). Overigens moet zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer nog stemmen over het wetsvoorstel (nr. 33 362) dat strekt tot aanpassing van artikel 13 Zvw.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
Naar boven scrollen