Fusiewetgeving werpt schaduw vooruit

Fusiewetgeving werpt schaduw vooruit

De fusie tussen GGz-instellingen Emergis en Parnassia Bavo Groep (PBG) gaat niet door: “De uitgebrachte adviezen en het beperkte draagvlak onder medewerkers en cliënten van Emergis zijn zo duidelijk dat een aansluiting van Emergis bij de Parnassia Bavo Groep niet langer een reële optie is.”, aldus een bericht op de website van Emergis.

Opmerkelijk was de parlementaire belangstelling voor de voorgenomen fusie. Zowel Minister Schippers als individuele Kamerleden hielden de fusiebesprekingen nauwlettend in de gaten. Op 8 maart 2012 werd er zelfs een speciaal Algemeen Overleg tussen de Minister en de vaste commissie van de Tweede Kamer aan de fusie gewijd. Onder verwijzing naar een motie waarbij gepleit werd voor een (tijdelijk) moratorium op fusies in de zorg, werd de Minister opgeroepen om de NMa een aanwijzing te geven. Wat daar verder van zij: kennelijk was de voorgenomen samenwerking tussen Emergis en PBG exemplarisch voor het type fusie in de zorg waartegen parlementaire sentimenten bestaan.

Eerder berichtten wij al over het wetsvoorstel voor de invoering van een zorgspecifieke fusietoets door de NZa, onder meer op basis van een verplichte fusie-effectrapportage. Dit wetsvoorstel ligt nog steeds bij de Raad van State, maar uit het voorgaande wordt duidelijk dat het wetsvoorstel op een brede parlementaire steun kan rekenen en bovendien zijn schaduw vooruit werpt.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
Naar boven scrollen